For 1 år siden startet jeg hos ICONFIRM med full fokus på personvern og da er det naturlig å ville dele noen erfaringer.

Jeg har lært at GDPR gir selskaper og organisasjoner nye utfordringer knyttet til etterlevelse av regelverket.  God etterlevelse og åpenhet vil samtidig ha en positiv effekt på tilliten til bedriften, som gir mulighet for forretningsutvikling.

Men, det siste og kanskje viktigste går på hva GDPR egentlig betyr for oss som individer. Se mer i videoen til høyre.