Norsk

Personvernerklæring

Ved bruk av vår nettside og verktøyet ICONFIRM, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. ICONFIRM AS behandler personopplysninger i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter. ICONFIRM AS behandling av personopplysninger er også tilpasset ny personvernlovgivning som trer i kraft mai 2018. ICONFIRM AS har også rutiner som sørger for at virksomheten jevnlig evaluerer interne rutiner for behandling av personopplysninger og dermed møter de krav som regelverket til enhver tid stiller.

ICONFIRM AS som virksomhet behandler personopplysninger på vegne av deres kunder og er dermed en databehandler i personopplysningslovens forstand. Dette betyr eksempelvis at ICONFIRM AS, gjennom verktøyet ICONFIRM, behandler personopplysninger kun etter instruks og i henhold til inngått avtale med den behandlingsansvarlige. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil for eksempel fremgå av hver enkelt databehandleravtale. Ved et eventuelt opphør av databehandleravtalen leveres personopplysningene tilbake til ICONFIRM AS´ oppdragsgiver, eller dataene vil slettes.

Verktøyet ICONFIRM kan benyttes som et web-grensesnitt hvor en bruker logger direkte inn på et eget område fra iconfirm.eu. Alternativt er verktøyet integrert med den behandlingsansvarliges egne systemer. Opplysninger som du fyller inn gjennom vår nettside, eller som blir lagt inn av en saksbehandler, oversendes til den behandlingsansvarlige. ICONFIRM AS behandler ikke disse opplysningene aktivt, og bistår kun etter instruks for eksempel med lagring av opplysninger eller med teknisk support. Behandlingsansvarlig for disse dataene er den aktøren som ICONFIRM AS har inngått en databehandleravtale med.

I de tilfeller der ICONFIRM AS selv eventuelt vil være en behandlingsansvarlig, og behandler opplysninger for et selvstendig formål, vil det alltid komme tydelig frem.

På nettsiden iconfirm.eu tilbyr ICONFIRM AS en prøveperiode på verktøyet for virksomheter som har lyst til å teste verktøyet. For slike opplysninger vil ICONFIRM AS kun behandle opplysningene for dette spesifikke og konkrete formål, og vil ikke benytte opplysningene til annet enn å tilby verktøyet for din virksomhet i prøveperioden. Umiddelbart etter prøveperioden vil eventuelle personopplysninger slettes, dersom det ikke inngås avtale om bruk av verktøyet.

ICONFIRM AS benytter underleverandører (andre databehandlere) for å kunne tilby verktøyet ICONFIRM, men kun etter avtale med en behandlingsansvarlig. ICONFIRM AS har dokumentasjon på, og fører et register over, all behandling som foregår i virksomheten, inkludert en beskrivelse av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som benyttes.

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og databehandlers server foregår over sikker linje (HTTPS).