Consents • Data privacy • Compliance

ICONFIRM er et verktøy for innebygget personvern ved behandling av personopplysninger. Vi tar aktiv del i databehandlingen og står sammen med våre kunder om å beskytte personopplysninger de behandler som en tiltrodd partner.

 

Få kontroll på inndata.

 

For å kunne møte det nye regelverket er det viktig at man har kontroll på hvordan du håndterer personopplysninger og dataflyten INN til din virksomhet. ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning for å hjelpe bedrifter med å overholde sentrale deler av GDPR. Løsningen er skalerbar, selvbetjent og svært enkel å bruke.

 

Les mer:

 

Ved å bruke ICONFIRM kan du dokumentere:

 

 • Sikker behandling av personidentifikatorer med streng adgangsskontroll
 • Separere personidentifikatorer fra annen data ved registrering og med det sikre ‘pseudonymisering’
 • Dokumentere behandlingsgrunnlag og konfigurere sletterutiner.
 • Autentisere sluttbruker.
 • Tydelig informere sluttbruker om databehandlingens formål og andre påkrevede opplysninger.
 • Gi sluttbruker mulighet til å ivareta sine rettigheter på en effektiv måte via personvenportalens knappevalg. 
 • Effektiv oversikt og administrasjon av forespørseler eller instrukser fra sluttbrukere. 
 • Detaljerte protokoller over behandlingsaktiviteter pr sluttbruker
 • Styre dataflyt mot underleverandører og notifisering av disse.
 • Administrere samhandling med underleverandører i forhold til sluttbrukers rettigheter.
 • Hvor samtykke er juridisk grunnlag, innhente og dokumentere samtykke for behandling av personopplysninger og begrense databehandlingen inntil samtykke er avgitt.

Behandlingsgrunnlag beskriver de forskjellige aspektene ved en behandlingsaktivitet.

 • Hvilke data samles
 • Hvor lenge skal de lagres
 • Hva er juridisk grunnlag
 • Hva slags autentisering er påkrevd fra den registrerte
 • Etc.

I ICONFIRM er kan organisasjonen dokumentere sine forskjellige  behandlingsgrunnlag som brukes for innsamling av data. Innholdet utformes av organisasjonen selv, gjerne i samarbeid med juridisk rådgiver. Da innsamlet og bearbeidet data skal holdes på et minimum, vil ulike selskaper ha flere behandlingsgrunnlag avhengig av hvilke formål som er knyttet til databehandlingen.

 

ICONFIRM gjør administrasjonen av behandlingsgrunnlag enkelt og intuitivt for den, eller de, som skal dokumentere disse.

Ja, ICONFIRM er utviklet slik at man kan integrere mot for eksempel det CRM-systemet man bruker i dag via APIer for sømløs prosessering

Ved å bruke ICONFIRM får du kontroll på alle aspekter ved et samtykke:

 • Versjonshåndtering for å sikre data integritet og dokumenteres nøyaktig hva som ble informert og samtykket på hvert eneste individ.
 • Konfigurere gyldighet/sletting
 • Bestemme krav til autentisering
 • Sikre spesifikke formålsbeskrivelser med samtykke pr formål.
 • Sikre at ikke gyldig samtykke foreligger før behandlingsaktivitet gjennomføres (for eks ved utsendelse av nyhetsbrev)

Personlige data lagres kryptert og fullstendig ustrukturert på en separat tjeneste. For å få tilgang til dataene må det dokumenteres at individ eller system er autorisert (tilhører riktig organisasjon og med riktig rolle) og har autentisert seg korrekt. 

 • Registre over hvem man har registrert personopplysninger. og på hvilket grunnlag
 • For samtykker med definert varighet, rapporter om gjenværende gyldighet.
 • Oversikt over tilbakekalte samtykker.
 • Meldinger relatert til avvik.
 • Detaljert oversikt over tilgang til personopplysninger i personopplysningshvelvet.
 • etc

ICONFIRM kan entes benyttes som et web-grensesnitt hvor du logger direkte inn på ditt område fra iconfirm.eu. For større virksomheter kan det være hensiktsmessig å integrere ICONFIRM med egne systemer. Fra du bestiller et abonnement til den første protokollen registreres vil det ta omtrent 20 minutter. Dette betinger at du har personvernerklæringer, samtykketekster, formålsbeskrivelser etc klare for innleggelse i systemet. Dette bør virksomheten samarbeide med juridiske og tekniske eksperter for å utarbeide korrekte tekster og beskrivelser.

Vi har en prismodell som bygger på trappetrinns-prinsippet. Det vil si at det er mengden av antall protokoller over behandlngsaktiviteter (pr individ og behandlingsgrunnlag) som avgjør prisen. Sjekk priskalkulatoren i menyen. Evt. ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt behov og pristilbud.

Alle virksomheter som behandler personopplysninger kan benytte ICONFIRM, uavhengig av selskapets størrelse, juridisk grunnlag for databehandlingen og hvor mange personer man har registrert opplysninger om. Husk rettighetene til individene er de samme uavhengig av størrelse på virksomhet og at det er organisasjonene som har bevisbyrden for etterlevelse av kravene.

Når personopplysninger om deg er registrert i ICONFIRM får du tilgang til personvernportalen hvor du kan administrere alle dine rettigheter, inkl. trekke samtykke.

ICONFIRMs ansatte har ikke tilgang til persondata med mindre de er gitt spesiell fullmakt fra kunden. Fullmakten kan kun være midlertidig og gitt i forbindelse med en konkret sak / hendelse. Ved å abonnere på tjenesten gis kunden tilgang til et avgrenset område der tilgangsrettighetene utelukkende behandles av kunden selv.