ICONFIRM – en enkel start på GDPR.
Du får oversikt og kontroll, og kan være trygg på at du har gjort nok.

Prøv gratis
Standard
Fra NOK 750
Inkluderer 1 000 registrerte
Systemregister og dokumentasjon av databehandling
Spesifikke samtykker og personvernerklæringer
Individuel Personvernportal for den Registrerte
Varsling, arbeidsflyt og logger
APIer og integrasjoner
Premium
Fra NOK 2900
Inkluderer 10 000 registrerte
BankID autentisering av registrerte
Intern og ekstern varsling av oppgaver
Avviks-/hendelsesmodul
Enterprise
På forespørsel
Ubegrenset antall registrerte
Avansert databehandling og utvidet API funksjonalitet
Pseudonymisering
Samhandling mellom virksomheter
Gruppeabonnementer

 

Priser i NOK per måned.

Kundeuttalelser

Vi benytter ICONFIRM til å innhente samtykker fra våre kandidater. Dette skaper tillit, samt trygghet for at vi forvalter våre verdifulle kontakter på en god måte

Monika Goli Dypeng, Daglig leder / Hermes Executive Search AS

ICONFIRM sin løsning hjalp oss å systematisere vår dokumentasjon av  GDPR og koble dette med tydelig informering av våre ansatte. Enkelt å komme i gang og administrere.

Jon Anders Røise, IT-sjef / Vestfoldmuseene

Vi benytter ICONFIRM til å sikre integrert personverndialog i kundereisen på våre nettsider.
Dette bygger tillit, samt at vi enkelt kan håndtere og forvalte kunders rettigheter kontinuerlig.

Ola Sandvig Pettersen, CIO / Bafo AS

ICONFIRM er et digitalt verktøy som vil gjøre det enklere for Sandefjord kommune å etterleve personvernreglene og som sikrer at kommunen får god oversikt over bekreftelser og samtykker på tvers av systemer

Thor Henry Thorød, Personvernombud / Sandefjord Kommune

ICONFIRM er en løsning som hjelper oss med å informere våre ansatte om personvern og deres rettigheter. Systemet gir oss oversikt og kontroll. Løsningen er enkel å forstå og passer oss som har begrenset ressurser og hvor løsningen er tilpasset vårt behov som bedrift.

Sylvi Hjelseth, Personalsjef / For Men Holding AS

It is not a silver bullet, but used in the right way, ICONFIRM may provide an instant pain relief to your GDPR headace!

Ole Marius Bachke, Head of IT Law / Deloitte Advokatfirma
DETTE GJØR ICONFIRM FOR VIRKSOMHETEN din

ICONFIRM er et komplett digitalt verktøy som gjør det enkelt for virksomheter å demonstrere etterlevelse av GDPR. Våre personverneksperter tilbyr rådgivning og veileder oppsett av programvare og prosesser for virksomhetens daglige håndtering av persondata.

Gi god informasjon med formålspesifikke personvernerklæringer

Strukturert behandling av alle rettigheter, for både individ og virksomhet.

Enkel innhenting og administrering av informerte samtykker.

Effektiv integrering med fagsystemer.

Løpende dokumentasjon i tråd med lovkravene.

Vår Enterprise-løsning gjør samhandling på tvers av verdikjeden enkel.