Iconfirm er et verktøy for praktisk personvern

Anerkjent av Gartner Group og PwC

Iconfirm er til for de som tar personvern på alvor, uansett størrelse på virksomheten eller bransje.

Løfter personvernet til neste nivå

Høy presisjon i personvernet gir større mulighet for datadrevet verdiskaping og betydelig lavere risiko for brudd. Men, det krever god systematikk og riktig organisering. Reelt personvern kan ikke ivaretas isolert fra ordinære prosesser, men må innarbeides der behandlingen skjer.

I dag sliter mange virksomheter med manglende kompetanse og ressurser og et økende gap mellom utdatert dokumentasjon og hva som skjer i praksis. Det er unødvendig og utgjør en stor risiko. Virksomheter trenger å operasjonalisere personvernet med kobling til løpende arbeidsprosesser.

Iconfirm sikrer effektiv og strukturert samhandling mellom enkeltpersoner, systemer og organisasjoner med automatisert dokumentasjon.

dashboard-desktop-mobil
pwc-alumni

Innovativ løsning med internasjonal anerkjennelse

Gartner Group og PwC

Iconfirm er en av fire Europeiske selskap på listen blant 15 globale leverandører i Gartner Groups ‘Market Guide for Subject Rights Request Automation’ 21.02.2020.

Iconfirm ble høsten 2020 utvalgt til PwC Tysklands Legaltech scale programme som 1 av 8 startups av 750 over hele Europa.

Sandefjord kommune

Fra utfordringer til full kontroll

Før ICONFIRM hadde Sandefjord kommune verdens lengste og bredeste Excel-ark som var tungvint å jobbe i. I dag har de samlet alle systemoversikter på tvers i kommunen med ICONFIRM sin løsning,

"ICONFIRM har sørget for at vi har en robust løsning som dekker våre behov innenfor GDPR, IKT og arkiv. Vi bruker også løsningen på flere områder innenfor tjenester vi har i vår innbyggerapp. I tillegg er løsningen til ICONFIRM enkel i bruk og den tilrettelegger for integrasjoner. Vi benytter blant annet en Office 365 flow-integrasjon som er veldig kraftig med mange nyttige funksjoner".
- Sondre Andersen, IT-sjef og leder for smartby Sandefjord kommune

Representanter for Sandefjord kommune og Iconfirm tar hverandre i hendene

Vår teknologi, din trygghet

Dokumentere

Regelverket krever at organisasjoner dokumenterer hvilke personopplysninger de behandler, samt hvorfor og hvordan behandlingen foregår. Iconfirm-løsningen bidrar til å strukturere og dokumentere behandlingsprotokoller på en effektiv, logisk og dynamisk måte.

Informere

Åpenhet er et nøkkelprinsipp i regelverket og det stilles klare krav til opplysningsplikt. De organisasjoner som møter personer med tydelig og spesifikk informasjon, og mulighet til å administrere sine rettigheter, vil også vinne tillit.

Forvalte

De fleste prosesser inneholder personopplysninger - data som direkte eller indirekte kan kobles til enkeltpersoner. Disse prosessene er i kjernen av en virksomhets kontantstrøm og verdi. For bærekraftige virksomheter og prosjekter er derfor personvern helt sentralt.

Personvernforordningen krever at etterlevelse skal dokumenteres over tid. Stadig flere investorer legger ESG ('Environmental, Social and Governance') kriterier til grunn for sine investeringer.

Iconfirm gjør det enklere å demonstrere etterlevelse uansett om det er kunder, tilsynsmyndigheter eller revisor som spør.

kunde-mobil-samtykke-front

12 grunner til å velge Iconfirm programvare

Samtykker/ Bekreftelser

Mange har behov for et presisjonsverktøy for samtykker.

Systemoversikt/ Leverandører

Effektiv oppfølging av  databehandlere og leverandører.

Personvernportalen

De registrertes personvernportal bygger tillit og gjør det enkelt å samhandle.

Rettighets-
administrasjon

Når enkeltpersoner forfølger sine rettigheter.

Avvikshåndtering

God oversikt og kontroll gir mulighet for effektiv varsling og rask respons.

Rapporter

Søk og filtrer i oversikter. Dashbord og automatiske varslinger. Dynamiske behandlingsprotokoller.

Avansert databehandling

Sikker lagring, deling og automatisert sletting på tvers av systemer. Pseudonymisering.

Integrasjon og automasjon

Arbeid effektivt i eksisterende arbeidsflater og prosesser.

Dokumentsenter 

Samle og administrere relevante dokumenter med utvalg av maler.

Internkontroll

Alle aktiviteter tidsstemples og loggføres.

Kommunikasjons-plattform

Enkel kontroll på personverndialogen.

Prosessoversikt

Dokumentasjon over prosesser med utvalg av maler.

Noen av våre kunder

sandefjord-kommune-logo
entra-logo
soderberg-partners-logo
vele-utvikling-logo
smb-norge-logo
4men4women-logo

Våre kunder sier

Etterlevelse av personvernreglene er omfattende. ICONFIRM gjør jobben lettere. Før samarbeidet med ICONFIRM hadde vi verdens lengste og bredeste Excel-ark som var tungvint å jobbe i. Vi har jobbet sammen med ICONFIRM for å få deres løsning til å dekke de behov vi har, slik at vi kun trenger en løsning. Samarbeidet har vært svært godt, ICONFIRM er en meget fremoverlent leverandør med dyktige utviklere. Sondre Andersen, IT-sjef og leder for smartby Sandefjord kommune
Velle Gruppen AS jobber med enkeltpersoner hvor personvernet er særlig viktig. For meg som har fått ansvaret for dette er ICONFIRM en god samarbeidspartner. De gir råd og veiledning, samtidig som de er et konkret verktøy som gir oss løpende oversikt og kontroll. Linn Fagerberg, HR ansvarlig
Vi benytter ICONFIRM til å sikre integrert personverndialog i kundereisen på våre nettsider. Dette bygger tillit, samt at vi enkelt kan håndtere og forvalte kunders rettigheter kontinuerlig. Ola Sandvig Pettersen, CIO Söderberg & Partners
christian-butenschon-kvadratisk

Vil du vite mer om hvordan dere kan operasjonalisere personvernet i praksis?

 

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Aktuelt

Ansvaret for personopplysninger må være der behandlingen faktisk skjer

Ansvaret for personopplysninger må være der behandlingen faktisk skjer

Ved introduksjonen av den nye personvernforordningen brukte virksomheter mye tid på å sette seg inn i regelverket, kartlegge personopplysninger, gjøre risikovurderinger og...

Les mer >
Hvordan dramatisk forenkle arbeidet med databehandleravtaler

Hvordan dramatisk forenkle arbeidet med databehandleravtaler

Etter innføringen av GDPR i 2018 har en rekke virksomheter opplevd hvor ressurskrevende det er å sikre etterlevelse av regelverket. En av utfordringene er databehandleravtaler....

Les mer >
Sandefjord kommune – Fra kaotiske Excel-ark til full kontroll med GDPR-verktøy.

Sandefjord kommune – Fra kaotiske Excel-ark til full kontroll med GDPR-verktøy.

– Før samarbeid med ICONFIRM hadde vi verdens lengste og bredeste Excel-ark som var tungvint å jobbe i.

Les mer >