Iconfirm er et verktøy for praktisk personvern

Anerkjent av Gartner Group og PwC

Iconfirm setter personvern i sammenheng med forretning og drift. 

Løfter personvernet til neste nivå

Høy presisjon i personvernet gir større mulighet for datadrevet verdiskaping og betydelig lavere risiko for brudd. Men, det krever god systematikk og riktig organisering. Reelt personvern kan ikke ivaretas isolert fra ordinære prosesser, men må innarbeides i løpende virksomhet.

I tillegg må personvern sees i sammenheng med informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning og informasjonssikkerhet. Kontroll og oversikt på data vil bli en stadig større del av virksomhetsstyringen. De fleste virksomheter har gode integrerte økonomisystemer for kontroll på finansielle data. Det samme behovet er det også for håndteringen av øvrige data som tross alt utgjør størsteparten av en virksomhets verdi.

I dag sliter mange virksomheter med manglende kompetanse og ressurser og et økende gap mellom utdatert dokumentasjon og hva som skjer i praksis. Det er unødvendig og utgjør en stor risiko. Virksomheter trenger å operasjonalisere personvern og data governance med kobling til løpende arbeidsprosesser.

Iconfirm sikrer effektiv og strukturert samhandling mellom enkeltpersoner, systemer og organisasjoner med automatisert dokumentasjon.

iconfirm-laptop-mobil-kunde

Se hvordan Iconfirm kan hjelpe deg med praktisk personvern

Vi viser deg gjerne vår løsning
pwc-alumni

Innovativ løsning med internasjonal anerkjennelse

Gartner Group og PwC

Iconfirm er en av fire Europeiske selskap på listen blant 15 globale leverandører i Gartner Groups ‘Market Guide for Subject Rights Request Automation’ 21.02.2020.

Iconfirm ble høsten 2020 utvalgt til PwC Tysklands Legaltech scale programme som 1 av 8 startups av 750 over hele Europa.

Schrems II

Konsekvenser for offentlige og private virksomheter

EU-domstolen avsa i juli 2020 en prinsipielt viktig dom om overføring av personopplysninger ut av EU/EØS til tredjeland, kalt Schrems II-dommen. Europeiske borgeres personopplysninger skal gis et tilsvarende beskyttelsesnivå som det gis under GDPR og alle virksomheter er forpliktet til å sikre at tredjelandet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

I vår guide kan du lese mer om overføring av personopplysninger, også til USA, og hvilke tekniske, supplerende tiltak som kan iverksettes med Iconfirms løsninger.

iconfirm-schrems2-guide
Sandefjord og Iconfirm inngår avtale

Sandefjord kommune

Fra utfordringer til full kontroll

Før ICONFIRM hadde Sandefjord kommune verdens lengste og bredeste Excel-ark som var tungvint å jobbe i. I dag har de samlet alle systemoversikter på tvers i kommunen med ICONFIRM sin løsning,

"ICONFIRM har sørget for at vi har en robust løsning som dekker våre behov innenfor GDPR, IKT og arkiv. Vi bruker også løsningen på flere områder innenfor tjenester vi har i vår innbyggerapp. I tillegg er løsningen til ICONFIRM enkel i bruk og den tilrettelegger for integrasjoner. Vi benytter blant annet en Office 365 flow-integrasjon som er veldig kraftig med mange nyttige funksjoner".
- Sondre Andersen, IT-sjef og leder for smartby Sandefjord kommune

12 grunner til å velge Iconfirm programvare

Samtykker/ Bekreftelser

Når det er behov for et presisjonsverktøy for samtykker eller fullmakter.

Systemoversikt/ Leverandører

Effektiv oppfølging av  databehandlere og leverandører.

Personvernportalen

De registrertes personvernportal bygger tillit og gjør det enkelt å samhandle.

Rettighets-
administrasjon

Støtteprosesser når enkeltpersoner forfølger sine rettigheter.

Avvikshåndtering

God oversikt og kontroll gir mulighet for effektiv varsling og rask respons.

Rapporter

Søk og filtrer i oversikter. Dashbord og automatiske varslinger. Dynamiske behandlingsprotokoller.

Avansert databehandling

Sikker lagring, deling og automatisert sletting på tvers av systemer. Pseudonymisering.

Integrasjon og automasjon

Arbeid effektivt i eksisterende arbeidsflater og prosesser.
API-ene sikrer effektiv utveksling og synkronisering av data.

Dokumentsenter 

Samle og administrere relevante dokumenter med utvalg av maler.

Oppgavebehandling

Styring av oppgaver og automatisk varsling (revisjoner, avvik, risikovurderinger, registrertes rettigheter). Alle aktiviteter tidsstemples og loggføres.

Risikovurderinger

ROS- og DPIA-verktøy inkl. ressursbank for risikoscenarier og tiltak. 

Prosessoversikt

Dokumentasjon over prosesser med stort utvalg av maler.

Noen av våre kunder

sandefjord-kommune-logo
entra-logo-small
soderberg-partners-logo-small
vele-utvikling-logo-small
smb-norge-logo
voss-herad-kommunevaapen-tofarget-svart-nettside

Våre kunder sier

Etterlevelse av personvernreglene er omfattende. ICONFIRM gjør jobben lettere. Før samarbeidet med ICONFIRM hadde vi verdens lengste og bredeste Excel-ark som var tungvint å jobbe i. Vi har jobbet sammen med ICONFIRM for å få deres løsning til å dekke de behov vi har, slik at vi kun trenger en løsning. Samarbeidet har vært svært godt, ICONFIRM er en meget fremoverlent leverandør med dyktige utviklere. Sondre Andersen, IT-sjef og leder for smartby Sandefjord kommune
Personvern handlar om å sikra dei registrerte sine rettigheiter og friheiter gjennom å behandla personopplysningane på ein trygg og sikker måte. Iconfirm bidreg til at me i Voss herad kan gjere dette på ein fleksibel, dynamisk og strukturert måte. Løysinga bidreg til at me no kan automatisere ulike prosessar og sikra at me etterlev dei krav og forventningar organisasjonen har til effektivitet og tilgjengeleggjering av informasjon. Trond Arne Myklebust, Leiar digitalisering og IT, Voss herad
Vi benytter ICONFIRM til å sikre integrert personverndialog i kundereisen på våre nettsider. Dette bygger tillit, samt at vi enkelt kan håndtere og forvalte kunders rettigheter kontinuerlig. Ola Sandvig Pettersen, CIO Söderberg & Partners
Christian Butenschøn

Vil du vite mer om hvordan dere kan operasjonalisere personvernet i praksis?

 

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Aktuelt

Det er den ukontrollerte risikoen du mister nattesøvnen av

Det er den ukontrollerte risikoen du mister nattesøvnen av

Personvern er ikke bare en compliance risiko, det er en forretningsrisiko. Kanskje det er på tide å behandle den som det også?

Les mer >
På tide å tenke nytt om oppfølging av databehandlere?

På tide å tenke nytt om oppfølging av databehandlere?

Alle virksomheter er til enhver tid ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger er sikker og lovlig. Selv når behandlingen overlates til en databehandler, plikter begge...

Les mer >
Enklere vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA)

Enklere vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA)

Som enkeltpersoner forventer vi at biler testes før ny funksjonalitet blir sluppet, hvorfor skal vi da akseptere nye behandlinger av våre opplysninger før risikoen er ordentlig...

Les mer >