Iconfirm er et verktøy for informasjonsforvaltning og praktisk personvern

Anerkjent av Gartner Group og PwC

Orden i eget hus

Virksomheter må vite hvilke data man har, hvor og hvorfor. En helhetlig tilnærming til informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet og personvern gjør datadrevet verdiskaping enklere. Gjenbruk av strukturerte data som berikes av flere på tvers i organisasjonen sikrer datakvalitet og konsistens på en effektiv måte.

I dag sliter mange virksomheter med et økende gap mellom fragmentert og utdatert dokumentasjon og hva som skjer i praksis. Det er unødvendig og utgjør en stor risiko. 

Med Iconfirm løsningene er det enkelt å hente frem opplysninger samt sikre effektiv og strukturert samhandling - internt i virksomheten og på tvers av verdikjede.

iconfirm-laptop-mobil-kunde

Se hvordan Iconfirm kan hjelpe deg!

Vi viser deg gjerne vår løsning

Iconfirm setter helhetlig informasjonsforvaltning i sammenheng med forretning og drift

iconfirm-rose

 

Vi kan ikke forenkle lovene, men etterlevelsen

 

Riktig verktøy er mer enn halve jobben

pwc-alumni

Innovativ løsning med internasjonal anerkjennelse

Gartner Group og PwC

Iconfirm er en av fire Europeiske selskap på listen blant 15 globale leverandører i Gartner Groups ‘Market Guide for Subject Rights Request Automation’ 21.02.2020.

Iconfirm ble høsten 2020 utvalgt til PwC Tysklands Legaltech scale programme som 1 av 8 startups av 750 over hele Europa.

Sandefjord og Iconfirm inngår avtale

Sandefjord kommune

Fra utfordringer til full kontroll

Før ICONFIRM hadde Sandefjord kommune verdens lengste og bredeste Excel-ark som var tungvint å jobbe i. I dag har de samlet alle systemoversikter på tvers i kommunen med ICONFIRM sin løsning,

"ICONFIRM har sørget for at vi har en robust løsning som dekker våre behov innenfor GDPR, IKT og arkiv. Vi bruker også løsningen på flere områder innenfor tjenester vi har i vår innbyggerapp. I tillegg er løsningen til ICONFIRM enkel i bruk og den tilrettelegger for integrasjoner. Vi benytter blant annet en Office 365 flow-integrasjon som er veldig kraftig med mange nyttige funksjoner".
- Sondre Andersen, IT-sjef og leder for smartby Sandefjord kommune

System-/ leverandørregister

 • Systemeier/-ansvarlig
 • Risikobasert oppfølging
 • Arkitektur og sikkerhetsinfo
 • Avtaleforhold
 • Autogenerering databehandleravtaler
 • Datakatalog og arkivplan

Risikovurderinger

 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • Personvernkonsekvens-vurderinger (DPIA)
 • Ressursbank for risikoscenarier og tiltak
 • Versjonering og endringslogger

Samtykker/Fullmakter

 • Presisjonsverktøy som også kan håndtere foresatte eller vitner
 • Sikre at data ikke deles før samtykke foreligger
 • Synkronisering på tvers av systemer

Rapporter og dashbord

 • Søk- og filtrerbare oversikter
 • Ledelsesrapporter
 • Behandlingsprotokol
 • Ansvarsmatriser
 • Varslinger med samlerapporter

Prosessregister

 • Delegert ansvar
 • Behandlingsaktiviteter med formål og juridisk grunnlag
 • Informasjonsverdi og risikovurderinger
 • Tjenestekatalog og dokumentasjons-forvaltning

Avvikshåndtering

 • Enkel varsling
 • Delegert ansvar
 • Rask respons
 • Statistikk

Registrertes rettigheter

 • Støtteverktøy for innsynsforespørsler og øvrige rettigheter
 • Tilrettelagt for automasjon via APIene
 • Personvernportal for samhandling og tillit

Integrasjoner og automasjon

 • Strukturerte data
 • Åpne APIer
 • Synkronisering med øvrige fagsystemer

Nettdugnad «crowdsourcing»

 • Bedre datakvalitet når data berikes der kunnskapen er
 • Linjeorganisasjonen
 • Fagmiljøer
 • Leverandører
 • Rollebaserte dashbord

Oppgavebehandling

 • Styring av oppgaver med automatisk varsling
 • Revisjoner
 • Avvik
 • Registrertes rettigheter

Dokumentsenter 

 • Samle relevante dokumenter med forskjellige muligheter for publisering
 • Styringssystem
 • Fullmakter
 • Personvernerklæringer
 • Versjonskontroll

Avansert databehandling

 • Sikker plattform for deling av data
 • Tilrettelagt for automatisering av sletting på tvers av systemer
 • Pseudonymisering og splittet behandling

9 gode grunner for å velge Iconfirm


 1. Redusere forretningsrisiko - gjør en kompleks utfordring enklere
 2. Effektiv samhandling - fjerner siloer både internt og i verdikjeden. Gjenbruk av strukturerte data
 3. Knutepunkt - enkel og rask tilgang til informasjon og dokumentasjon
 4. Datakvalitet - enklere ajourhold – konsistent informasjon
 5. Helhetlig tilnærming – fagmiljøene beriker felles data
 6. Skalerbarhet - ingen begrensning på brukere, lett å involvere – løs oppgaver der kunnskapen er
 7. Sikker plattform – basert på «Normen» (Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgsektoren)
 8. Norsk selskap - norsk utvikling – lydhør leverandør
 9. Multi-tenant løsning - løpende utviklingsgevinster, fremtidsrettet

Noen av våre kunder

sandefjord-kommune-logo
entra-logo-small
vele-utvikling-logo-small
voss-herad-kommunevaapen-tofarget-svart-nettside

Våre kunder sier

Etterlevelse av personvernreglene er omfattende. ICONFIRM gjør jobben lettere. Før samarbeidet med ICONFIRM hadde vi verdens lengste og bredeste Excel-ark som var tungvint å jobbe i. Vi har jobbet sammen med ICONFIRM for å få deres løsning til å dekke de behov vi har, slik at vi kun trenger en løsning. Samarbeidet har vært svært godt, ICONFIRM er en meget fremoverlent leverandør med dyktige utviklere. Sondre Andersen, IT-sjef og leder for smartby Sandefjord kommune
Personvern handlar om å sikra dei registrerte sine rettigheiter og friheiter gjennom å behandla personopplysningane på ein trygg og sikker måte. Iconfirm bidreg til at me i Voss herad kan gjere dette på ein fleksibel, dynamisk og strukturert måte. Løysinga bidreg til at me no kan automatisere ulike prosessar og sikra at me etterlev dei krav og forventningar organisasjonen har til effektivitet og tilgjengeleggjering av informasjon. Trond Arne Myklebust, Leiar digitalisering og IT, Voss herad
Vi benytter ICONFIRM til å sikre integrert personverndialog i kundereisen på våre nettsider. Dette bygger tillit, samt at vi enkelt kan håndtere og forvalte kunders rettigheter kontinuerlig. Ola Sandvig Pettersen, CIO Söderberg & Partners
Christian Butenschøn

Vil du vite mer om hvordan dere kan operasjonalisere informasjonsforvaltning og personvern i praksis?

 

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Aktuelt

Fugleperspektivet i «compliance»-arbeidet har aldri vært viktigere

Fugleperspektivet i «compliance»-arbeidet har aldri vært viktigere

Har du og din virksomhet fått med deg alle forpliktelsene i Data Act, Data Governance Act, AI Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, NIS2, GDPR og Åpenhetsloven? Nei? De...

Les mer >
AI Act – hva innebærer det for din virksomhet?

AI Act – hva innebærer det for din virksomhet?

De siste årene har utviklingen av kunstig intelligens (KI) gått i en rekordfart. Dette har gjort bruken av KI til allemannseie, og potensialet for bruken er enormt. Som et...

Les mer >
Det er den ukontrollerte risikoen du mister nattesøvnen av

Det er den ukontrollerte risikoen du mister nattesøvnen av

Personvern er ikke bare en compliance risiko, det er en forretningsrisiko. Kanskje det er på tide å behandle den som det også?

Les mer >