Styr behandlingen av persondata allerede ved datafangsten

 

Les hvordan

Hvorfor GDPR?

 

Et kundeforhold innbefatter gjensidig tillit mellom kunde og leverandør. Det nye regelverket øker bevisstheten om at individer har eierskapet til egen data.

 

Les mer

Hva gjør ICONFIRM?

ICONFIRMS verktøy hjelper blant annet til med å oppfylle kravene til et gyldig samtykke og den videre administreringen av disse. 

 

 

Mer om ICONFIRM

Den som tier
samtykker – IKKE

Hvordan følge regelverket?

For å kunne møte regelverket er det essensielt at man får kontroll på hvordan du håndterer personopplysninger og dataflyten INN til din virksomhet.

 

Mer om ICONFIRM

Hvem gjelder GDPR for?

Personvernforordningen gjelder alle virksomheter som behandler personopplysninger om borgere fra EU/EØS-området. 

 

 

Mer om GDPR